Uusyrityskeskus Ensimetri

On jo yli 20 vuotta ollut mukana vauhdittamassa Pirkanmaan elinkeinoelämää tarjoamalla ensiluokkaista palvelua yritystoimintaa aloittaville. Uusyrityskeskus Ensimetri lähti uudistamaan omaa profiiliaan ja palveluaan vastaamaan tämän päivän muuttuneen maailman tarpeita.

Asiakas

Uusyrityskeskus Ensimetri

Duuni

Verkkosivusto

Visuaalisen ilmeen terävöitys

referenssi-kuva

Haaste:

Jo 25 -vuotiaan Ensimetrin uudistuksen piti pystyä säilyttämään uskottavuutensa ja tarjota aloittaneille yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville oikea väylä poistaa niitä esteitä joita yrityksen alkutaipaleella saattaa olla. Verkkosivuston tarjonta piti rakentaa sellaiseksi, että sekä koulutukset, asiantuntijayritykset ja yrittäjäksi aikovat tulevat kaikki nostetuksi esiin ja palvelluksi oikealla tavalla.

referenssi-kuva

Toimenpiteet:

Hyvän keskustelun ja sparrauksen kautta löysimme sen strategisen tahtotilan mikä Ensimetrin tiimillä oli uudistuksensa taustalla. Halu toimia sekä julkishallinnon että yrittäjien apuna modernilla otteella. Verkkosivusto rakennettiin tukemaan sähköisiä dynaamisia palveluita, videoiden, materiaalipankin ja tulevan ajanvarausjärjestelmän kautta.

referenssi-kuva

Tulokset:

Sivuston kävijöiden määrä ja sivustolla pysymisen aika saatiin nostettua toivotulla tavalla, mutta toivomme myös pidempiaikaisen käytön kautta muodostuvaa datan luomaa tarkempaa kuvaa sekä käyttäjien palautetta sivuston toimivuudesta.