Liikuntalattiat Holstila

Nimi Holstila oli jo tunnettu lattiapinnoitteiden ja liikuntatilojen toteuttaja kahden sukupolven ajan. Nyt tuo 25v kokemus rakennusalalta ja liikuntalattioiden parissa työskentelystä haluttiin tuoda vahvana yritysilmeenä asiakkaiden ulottuville.

Asiakas

Liikuntalattiat Holstila

Duuni

Yrityksen ilme
Verkkosivu

referenssi-kuva

Haaste:

Luoda liikuntatiloihin ajatusmaailmallisesti ja värimaailmallisesti sidonnainen ilme, joka heijastelee yrityksen laajaa osaamista ja vaihtoehtojen kirjoa. Visuaalisen ilmeen piti toistua kaikessa yrityksen myyntimateriaaleissa kansioista muistitikkuihin. Myös verkkosivuston piti olla helppokäyttöinen ja selkeä oikeaa ratkaisua etsivälle potentiaaliselle asiakkaalle. Sivustolta toivottiin helpon käytettävyyden lisäksi mobiilia toimintaa, datan keräystä ja visuaalisesti tunnistettavaa ilmettä.

referenssi-kuva

Toimenpiteet:

Ilme toteutettiin sparraten yhdessä asiakkaan kanssa ja juuri vuoropuhelu ja ketterä suunnittelu nopeutti projektia merkittävästi. Näin päästiin uudella ilmeellä tekemään myyntiä ennätysnopeasti. Sivusto toteutetiin WP-alustalle päivittämisen helpottamiseksi ja SEO kulmaa silmällä pitäen. Sivuston datan keruu toteutettiin natiivisti, jotta se loisi liidejä yritykselle kävijöistään ja vähentäisi kylmäkontaktien määrää.

referenssi-kuva

Tulokset:

Asiakkaan tyytyväisyys raikkaaseen ilmeeseen kertoo tietysti paljon, mutta oleellista on generoitujen potentiaalisten asiakkuuksien määrä ja uskottavuudella luotu presenssi, jolla varmistetaan pitkät asiakassuhteet.